Opublikowany w Home, Synergia, życie w Hanowerze

Twój pomysł na kulturę, a może…?

Twój pomysł na kulturę,  a może w kierunku edukacyjnym, międzykulturowym, społecznym?

Jeśli masz pomysł na działanie, np. pracę z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, seniorami, sąsiedzką inicjatywę, czy aspekty dwujęzyczności, dialogu międzykulturowego na religijnej, filozoficznej, kulturowej, społecznej i politycznej płaszczyźnie, czy miłe spędzenie czasu w większym gronie?

Masz pomysł na projekt, szukasz ludzi do wspólnego działania, lub nie wiesz jak napisać projekt po niemiecku, to zgłoś sie!

Od 2017 jestem członkiem Integracyjnej rady lokalnej tzw. Integrationsbeirat Buchholz-Kleefeld (do 2016 Ahlem-Badenstedt-Davenstedt) i dysponuję wieloletnim doświadczeniem w myśleniu projektowym i wypełnianiu niezbędnych formularzy.

Screenshot von Integrationsbeirat Buchholz-Kleefeld – Quelle: Portal Hannover

Inne linki:

Opublikowany w Home

Na 2016 rok zycze Wam…

Na 2016 życzę Wam rozmowy i  życzliwości ludzkiej na emigracji!

W roku 2015, podobnie jak w 2014 przeczytałam niezliczoną ilość emaili od Was, wysłuchałam telefonicznie lub przy kawie, jakie problemy Was nurtowały, w jakie wpadliście pułapki, jak się z nich wspólnie wydobywaliśmy, lub z nimi walczyliśmy!

Zapotrzebowanie jest ogromne na tego rodzaju pomoc społeczną! Sama nie daje już czasowo rady. Wiele spraw pozostało bez odpowiedzi lub rozwiązania w 2015 r. Jako osoba optimistyczna liczę na nowe twarze, które podzielą się swoim cennym czasem  z innymi.  Już zgłosiły się takie, jednak ciągle jest nas za mało. Dziękuje.
Jeśli chcesz być wolortariuszem, pracować społecznie,  lub masz inne pomysły, albo potrzebujesz informacji lub pomocy przy napisaniu projektu, zgłoś się. Pomagasz, więc żyjesz!

GFZ-Auszeichnung
GFZ-Auszeichnung 2015

Mam też zaszczyt po raz pierwszy składać Wam noworoczne życzenia jako lauratka  integracyjnej nagrody fondu GFZ (Der „Gesellschaftsfonds Zusammenleben“), którą otrzymałam za charytatywną działaność w kategorii społeczność i edukacja na rzecz emigracji polskiej. Pięknie dziękuje.

Na roku 2016 życzę Wam realizacji planów, nowych doświadczeń, pozytywnych. Kim jest Polak dla Niemca? Kim Niemiec dla Polaka? Idź na wino lub kawę, rozwijaj swoje umiejętności językowe, poznawaj inne wartości, poszukaj odpowiedzi na te ciekawe pytania!

Życzę Wam wszystkim, każdemu z osobna, wszystkiego najlepszego, szczęścia i pomyślności.

Opublikowany w Synergia, życie w Hanowerze

Wolontariat, stowarzyszenia i imigracja

Mieszkańcy Niemiec,  w tym również Hanoweru, chętnie organizują się w stowarzyszenia (tzw. Vereine), w zwiazki (Verbände) i  kluby (Clubs) niezależnie czy chodzi o czas wolny, sport, stowarzyszeń rodziców, organizacjie obrońców zwierząt, kulturę czy np. inicjatywy społeczne (tzw. Ehrenamt). Obecnie istnieje ok. 580.000 zarejestrowanych stowarzyszeń w Niemczech, w których wiele funkcji jest pełnionych przez wolontariuszy (tzw. Ehrenamtliche). Jak informuje nas gazeta FAZ w swoim online artykule: „Deutschland hat so viele Vereine wie nie zuvor” (link zewn.), to nowe badania pokazują, że liczba stowarzyszeń, spółdzielni i fundacji stale rośnie. Od kryzysu wolontariatu nie może być mowy

FAZ-Vereine in Deutschland
Screenshot – FAZ-Vereine in Deutschland, Quelle: gazeta FAZ

Wolontariat wśród polskich imigrantów nie napawa jednak optymizmem, jest nas stanowczo za mało, a tematów dużo. Jestem jednak dobrej myśli, że będzie nas coraz więcej!

Dlaczego?

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (Jan Paweł II).

Wolontariat uczy moim zdaniem postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, uwrażliwia na cierpienie, samotność i potrzeby innych, rozwija empatię i tolerancję,  inspiruje do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwija zainteresowania, przyczynia sie do zawierania głębokich, wartościowych przyjaźni oraz kształtuje umiejętność działania zespołowego (tzw. Teamarbeit).

Członkostwo w stowarzyszeniu to także dla imigrantów dobra możliwość obcowania z innymi ludźmi i poznania ich mentalności oraz wspaniała możliwość komunikowania się w j. niem.  Stowarzyszenia mają w Niemczech duże znaczenie dla udanej integracji i wspólnego egzystowania różnych kultur i mają znaczny wpływ na życie społeczne, socjalne i kulturalne w naszym otoczeniu. Istnieje wiele stowarzyszeń założonych przez samych imigrantów. Wiele z nich pomaga w codziennym życiu. Wspierają one, na przykład, rodziny, pomoc w przypadku problemów z dziećmi, w przypadku choroby, lub gdy potrzebna jest szybka pomoc w życiu codziennym lub przy wypełnianiu formularzy.

Czy działasz i udzielasz się w organizacjach, klubach młodzieżowych, klubach sportowych lub innych? Czy podejmujesz się jakiś działań na rzecz swojej okolicy lub  środowiska? Jeśli tak to w jakich?

Opublikowany w Synergia

Integracyjna rada lokalna

Integrationsbeirat i jego działalność Integracyjna rada lokalna (tzw. Integrationsbeirat) pełni rolę doradczą i informacyjną i ma stałe miejsce strukturach w danej dzielnicy miasta. Rady integracyjne zostały powołane na podstawie „Planu integracji lokalnej dla stolicy landu Hanower” (druki nr. 0094/2008 i 0094/2008 E1) i decyzją w sprawie budżetu na 2008 r. w miarę możliwości dla wszystkich 13 dzielnic Hanoweru. Uwaga: Miasto Hanover jest podzielone na 13 okręgów (tzw. Stadtbezirke – patrz czerwony kolor na mapce). A te z kolei na 51 dzielnic (tzw. Stadtteile).  Poniższa mapka pochodzi ze strony internetowej wikipedia.

Liste der Stadtbezirke und Stadtteile Hannovers
Liste der Stadtbezirke und Stadtteile Hannovers, Quelle: Wikipedia.org

Komisje mają funkcję informacyjną i doradczą, dla rozwoju dzielnic i są otwarte dla społeczności lokalnej dzielnic. Rady integracyjne mają na celu osiągnięcie następujących celów:

 • Otwarcie administracji na politykę imigracji
 • Dialog międzykulturowy na religijnej, filozoficznej, kulturowej, społecznej i politycznej płaszczyźnie
 • Pomoc uchodźcom
 • Nauka j. niem.
 • Wzmocnienie woli współpracy między wszystkimi podmiotami w dzielnicy
 • Wzmocnienie tej motywacji doświadczeniem, z własnej biografii, bowiem w radach nie brakuje imigrantów, również mówiących w j. pol
 • Ulepszenie życia codziennego
 • Stosunek między kobietami i mężczyznami
 • Promocja młodych ludzi
 • Zachęcanie osób starszych np. do charytatywnej działalności
 • Opracowanie, promowanie i wspieranie konkretnych projektów
 • Promować komunikację między ludźmi z różnych krajów pochodzenia
 • Obszary problemowe, takie jak np. tematy środowiska mieszkalnego, zapobieganie przemocy, uczestnictwa w życiu szkół –  komunikować i szukać rozwiązań
 • aspekty dwujęzyczności (Bilingualismus), wielojęzyczności (Mehrsprachigkeit)

Ilość środków finasowych do dyspozycji w każdej komisji jest uzależniony od liczby mieszkańców w dzielnicy.  Natomiast o członkowstwie decyduje komisja. Liczba członków mianowanych to co najmniej 12 osób. Posiedzenia rad integracyjnych są publiczne. Harmonogramy spotkań poszczególnych komisji, ich dokumenty konsultacyjne, informacje na temat kompetencji i członków znajdziesz na stronach miasta hanower w rubryce Stadtbezirksportale Hannover (link zew.). Członkiem rady integracji dla dzielnic Ahlem-Badenstedt-Davenstedt jestem od 2013 r.  Masz pomysł na projekt w tych dzielnicach lub w swojej dzielnicy, szukasz ludzi do wspólnego działania,  lub nie wiesz jak napisać projekt po niemiecku, to zapraszam do kontaktu.

Inne linki zewnętrzne

Opublikowany w Synergia

Synergia

synergiaLiczba Polaków mieszkających w  samym tylko Hanowerze (od 1 stycznia 2014) wynosi  ok. 7.450 – czytamy na oficjalnych stronach internetowych miasta hanower Jeśli chcesz pracować społecznie, np. 1h- 2h  tyg, lub masz inne pomysły na projekty, szukasz ludzi do wspólnego działania,  lub nie wiesz jak napisać projekt po niemiecku, to prosze o kontakt. Synergia wspólne działanie daje większe, lepsze efekty!  Wolontariat (de: Ehrenamtlichkeit) to nie tylko praca, za darmo, czy cel zaszczytny! To przede wszystkim poznawanie CIEKAWYCH osobowości i  praca nad swoimi kluczowymi kwalifikacjami (de: Schlüsselqualifikationen).