Opublikowany w Edukacja

Dalsza edukacja dziecka po 4 klasie

Sekundarbereich I (poziom średni I) – klasy 5-10

Na koniec klasy 4  dziecko otrzymuje wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej tzw. Empfehlung, czyli zalecenie końcowe, to której z rodzajów szkół może dalej uczeszczać.

Mozliwe profile klasa 4-10
Mozliwe profile klasa 4-10, Quelle: Niedersächsisches Kultusministerium

W tym wieku są możliwe nastepujące drogi dalszej edukacji:

 • Hauptschule –  szkoła główna
 • Realschule – szkoła realna
 • Gymnasium – liceum
 • Integrierte Gesamtschule (IGS) – zintegrowany zespół szkół ogólnokształcących
 • Kooperative Gesamtschule (KGS) – kooperacyjny zespół szkół ogólnokształcących

Na poziomie średnim I, tzw. Sekundarbereich I mają miejsce egzaminy ukończenia ponadpodstawowej szkoły ogólnokształcącej:

 • Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss
 • Sekundarabschluss I – Realschulabschluss
 • Erweiterter Sekundarabschluss I  – egzamin rozszerzony, uprawniający do kontynuowania nauki w szkole średniej wyższego stopnia, np. Oberschule lub w gimnazjum lub IGS/KGS (patrz  Sekundarbereich II – poziom średni II – klasy 11-12 lub 11-13 – strona w budowie!)

Uwaga: Szkoły IGS i KGS cieszą się ogromną popularnością wsród rodziców, co oznacza, że tutaj wolnych miejsc nie ma, i klasy są szybko pełne i ich listy oczekiwań. Ten napór rodziców na IGS spowodował,  że wiele innych szkół połączono np. z sąsiadującami szkołami realnymi (Realschule), a niektore  po prostu zamknięto. Najboleśniej odczuły to przede wszystkim szkoły powszechne (Hauptschule). To spowodowało z koleji paradoksalną sytuację, że wszystkie inne szkoły są również przepełnione.

Drodzy Rodzice Imgiranci – z powodu przepełnionych klas proszę sie liczyć z tym, że dziecko może być wysłane do szkoły w pobliżu. Przy wyborze szkoły decyduje w w pierwszej kolejności znajomość j. niem, wiek  i rejonizacja. Dlatego pytam Rodziców Imigrantów, zgłaszających się do mnie o pomoc o miejsce zamieszkania ze względu na dzielnicę. Jeśli dziecko nie mówi w j. niem lub bardzo słabo, powinno tereoretycznie otrzymać miejsce tzw. Sprachlernklasse. Więcej na temat klas językowych czytaj tutaj.

Integrierte Gesamtschule (IGS) w Hanowerze – lista z adresami internetowymi

Gymnazium – liceum w Hanowerze – lista z adresami internetowymi

Realschulen und Hauptschulen – w Hanowerze – lista z adresami internetowymi

Uwaga: Polskie dzieci są chętnie posyłane przez rodziców do katolickich szkół w Hanowerze, np.  Gymnasium St. Ursula-Schule (www.st-ursula-schule-hannover.de) lub Realschule Ludwig-Windthorst-Schule (luwi-hannover.de).

Linki zewnętrzne

Opublikowany w Edukacja

Jaka szkoła dla mojego dziecka?

Schulenbezeichnung

 

Dobiega końca obecny rok szkolny w Dolnej Saksoni, od 23.07. – 02.09 mamy wakacje.  Obecnie docierają do mnie pytania od Rodziców, szczególnie mam z dziećmi, które chcą dołaczyć do mężów po wakacjach. 

W tym artykule postaram się opisac moje spostrzeżenia  i znaleść odp. na pytania, nurtujące Rodziców. Zapraszam również do pisania komentarzy na stronie blogu!

Często zadawane pytania przez Rodziców emigrantów. 

1. Na jakie okresy można podzielić system szkolny w Dolnej Saksonii?

 • 1.  Primärbereich (poziom podstawowy) – klasy 1-4 – zapraszam do lektury
 • 2.  Sekundarbereich I (poziom średni I) – klasy 5-10 – zapraszam do lektury
 • 3.  Sekundarbereich II (poziom średni II) – klasy 11-12 lub 11-13

2. Gdzie zapisać dziecko do szkoły?

Tutaj zadecyduje w pierwszej kolejności wiek dziecka i znajomosć j. niem, oraz czy są jeszcze wolne miejsca w klasach? Polskie dzieci są chętnie posyłane przez Rodziców do katolickich szkół podstawowych w Hanowerze. Więcej na temat czytaj w artykule Grundschulen.

3. Jeśli moje dziecko nie mówi po niemiecku?

Tutaj zadecyduje w pierwszej kolejności wiek dziecka i znajomosć j. niem. Jeśli dziecko nie mówi w j. niem lub bardzo słabo, powinno tereoretycznie otrzymać miejsce tzw. Sprachlernklasse. Więcej na temat klas językowych czytaj tutaj.

4. Jakie dokumenty potrzebne będą do zapisania dziecka do szkoły?

 • akt urodzenia (tzw. Geburtsurkunde) (przetłumaczony na j. niem)
 • meldunek dziecka z adresem zamieszkania
 • ostatnie świadectwo/a szkolne (przetłumaczone na j. niem)
 • eventulanie Europejski Certyfikat Językowe (Zertifikat Deutsch), np. po ukończeniu poziomu podstawowego (B1).
 • zdjęcie (optionalnie)
 • wypełniony formularz, dostępny na miejscu w danej szkole
 • metryka chrztu (tzw. Taufbescheinigung) – dotyczy szkół katolickich

5. Co to jest Empfehlung?

Wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, czyli na koniec klasy 4 dziecko otrzymuje tzw. Empfehlung, czyli zalecenie końcowe. Zalecenie to Rodzice powinni interpretować jako wskazówkę, a nie jako nakaz. W praktyce wyglada to tak,  że np. dziecko z tzw. Realsschulempfehlung może byc zapisane do klasy licealnej (Gymnasium), jeśli szkoła bedzie dysponowała jeszcze wolnymi miejscami.
Uwaga! Jeśli dziecko otrzyma miejsce w 5 klasie liceum, a ma tzw. Realchulempfehlung, nie może powtarzać 5 klasy!  W przypadku słabych wyników w nauce zostanie przeniesiony do szkoły niższego stopnia. Więcj czytaj w artykule Gymnasium.

6. Jak wygląda świadectwo szkolne?

Świadectwo szkolne  ma wymiar A4 i jest drukowane na  normalnym papierze. Niestety są one bardzo skromne w porównaniu do polskich np. z pomarańczowym giloszem.

Opublikowany w Edukacja

Uwaga Rodzice – co to jest Sprachlernklasse?

Klasa językowa (Sprachlernklasse, często używany skót SLK) ma na celu zintegrowanie uczniów, dla których j. niem. nie jest j. ojczystym. Koncepcja uczenia się j. niem. w przeszłości doprowadziło do nieporozumień, ponieważ klasa językowa nie jest klasą sama w sobie, w zakresie tworzenia klas, ale intensywną formą wewnętrznego zróżnicowania. W Dolnej Saksonii odbywają się te specjalne zajęcia od 2005 w w ramach tzw. działań integracyjnych w kraju (patrz. RdErl. D. MK v. 21 lipca 2005 w SVBL 9/2005, s 475ff).

SLK jest dostępna tylko z reguły dla obszaru Sekundarbereich I (poziom średni I- klasy 5-10) i ograniczona do 1 roku. Natomiast młodzież po 16-tym roku życia kierowana jest z reguły do klas językowych w szkołach zawodowych (Berufsschule, skót BSS).

Klasa językowa może być utworzona w szkołach z istniejącego popytu. Liczba uczniów musi wynosić co najmniej 10 osób. Natomiast maksymalna liczba uczniów w klasach specjalnych to 16. Liczba 16 jest relatywna! Wynika to z tego, ze przy określeniu maksymalnej liczby uczniów, jesli są uczniowie, którzy w j. źródłowym są niepiśmienni i / lub mało, lub nie ma w ich kraju wykształcenia podstawowego, z którego pochodzą, obowiązuje wtedy tzw. funkcja zasady podwójnego liczenia. To samo odnosi się do uczniów z potrzebą czytania i pisania w języka niemieckiego w szkołach średnich.

Władze oświatowe Dolnej Saksonii (Niedersächsische Landesschulbehörde) mogą zorganizować klasy w centralnych miejscach w regionie, w którym uczęszczają uczniowie szkoły średniej z kilku innych szkół.

W szczególnych przypadkach, może również być zorganizowa klasa językowa na poziomie podstawowym (tzw. Primärbereich klasy 1-4, Grundschule) w centralnym miejscu dla kilku szkół podstawowych.

Jak to wygląda w praktyce?

W praktyce wygląda to tak, że te klasy językowe są bardzo szybko pełne, zapotrzebowanie jest ogromne! W zależności od poziomu dziecka, może być dziecko szybko przeniesione do regularnej klasy wybranej przez rodziców typu szkoły (do 16 roku życia np. KGS, IGS, szkoła ogólna, szkoła realna, szkoła powszechna).

W tym czasie obowiazują zasady szkolne (punktualność, praca indywidualna, przepisy klasowe, itp.), które polskim dzieciom są znane. Natomiast innym dzieciom już nie.

Trochę statystyki:  78.000 dzieci uczęszcza do klas językowych (specjalnych) – czytamy w artykule gazety regionalej HAZ w 15.04.2015. Jak wiele z nich pochodzi z rodzin uchodźców, nie można jeszcze w chwili obecnej określić. Nie istnieją dokładne statystyki dotyczące liczby dzieci w wieku szkolnym uchodźców. W 2013 roku władze miasta zanotowały 1363 nowo zameldowanych dzieci w Dolnej Saksonii, w wieku szkolnym, w 2014 roku było ich już 2678, do połowy marca tego roku dodano dalsze 980.

Faktem jest, że w szkołach w Dolnej Saksonii jest coraz więcej klas językowych. W porównaniu do pierwszego półrocza roku szkolnego 2014/15  liczba ich wzrosła ponad dwukrotnie. Dalej czytamy w artykule m.in., że niemiecka partia polityczna CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands – Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna) krytykuje ministerstwo za nieutworzenie ok. 35 nowych klas jęzkowych, z tego 26 w Region Hanower. Powody odmowy były różne w zależności od ministerstwa: zbyt mało miejsca w budynkach szkolnych, brak nauczycieli, zbyt mała liczba dzieci i młodzieży na liście (co najmniej 10 osób w klasie), bądź możliwości współpracy z innymi szkołami.

Opublikowany w Edukacja, konferencje, Projekt Integrationslotsen

Deutsch lernen im Einwanderungsland

Deutsch lernen im Einwanderungsland – Welche Chancen bieten wir EmigrantInnen?

W ramach aktywnego dialogu „Mój Hannover 2030″ odbyło się dn. 06.05.2015 kolejne spotkanie z expertami szkolnictwa i kultury  w Orangerie Herrenhausen na temat: Nauka języka niemieckiego w kraju imigracji – Jakie możliwości oferujemy imigrantom?

Kamingespräch - Mai-2015
Kamingespräch – 06.05.2015

W Republice Federalnej debatuje się nad ustawą imigracyjną. W rzeczywistości, imigracja ma ju dawno miejsce. Państwo i społeczeństwo musi opracować i wdrożyć nowe koncepcje imigracji. Ważnym celem w tzm jest nauczanie języka niemieckiego. Jakie są współczesne koncepcje nauczania języka? Co musi zostać zmienione, uzupełnione lub zastąpione? Jak rozdzielane są zadania w społeczeństwie?

Na pytania publiczności odpowiadali:
Marlis Drevermann, Kultur- und Schuldezernentin der Landeshauptstadt Hannover, Ulf-Birger Franz, Dezernent für Wirtschaft, Verkehr und Bildung der Region Hannover, Dr. Hildegard Logan, Beraterin, Transnationale Projekte – Kanada, Gesellschaft für Innovative Beschäftigungsförderung G.I.B, Beatrix Albrecht, Niedersächsisches Kultusministerium, Mustafa Yalcinkaya, Hauptschule Nikolaus Kopernikus Garbsen, Regina Dittberner, Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN, Dr. Jessica Löser, Institut für Sonderpädagogik, Leibniz Universität Hannover, Bärbel Höltzen-Schoh, Vorsitzende der Geschäftsführung Agentur für Arbeit Hannover, Anna Zagidullin, Referentin für Erwachsenen- und Weiterbildung im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und Dr. Peyman Javaher-Haghighi, kargah e.V.

Podczas spotkania  uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali dwóch konferencji:

 1. Schule als Orte der Integration – kanadische Praixsbeispiele (Szkoła jako miejsca integracji przyklady z Kanady)
 2. Sprachbildung im Spannungsfeld vom Land, Kommune und Ehrenamt (Edukacja  językowa  między państwem, gminą i wolontariatem)
osoby działające w promocji języka i ich problemy
osoby działające w promocji języka i ich problemy

Na trudny temat tzw. S-klas (Sprachlernklassen- klasy językowe)  nie zanotowałam niestety, pomysłów na przyszlość!

Czy warto było wziąć udział w spotkaniu? Tak,  ponieważ pewne rzeczy się wyjaśniają i nabierają realnego kształtu. Pojechałam na spotkanie między innymi z tego powodu, że jego tematem były sprawy związane z edukacja językową.  Szukam aktywnie z Rodzicami wolnych miejsc w klasach językowych (tzw. Sprachlernklassen) na terenie Hanoweru i wiem, jak trudno jest z wolnymi miejscami na wszystkich poziomach szkolnictwa ponadpodstawowego. Dlatego zależy mi bardzo na otwartej kommunikacji w tej kwestii z przedstawicielami wielu instytucji w Hanowerze. Na spotkaniu udało nam się spotkać na żywo z organizatorami i koordynatora spotkania, także porozmawiać z prelegentami.  Powstały  efekty z synergii, które na pewno zaowocują!

Protokoły spotkan na stronach miasta Hanover