Opublikowany w Edukacja

Dalsza edukacja dziecka po 4 klasie

Sekundarbereich I (poziom średni I) – klasy 5-10

Na koniec klasy 4  dziecko otrzymuje wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej tzw. Empfehlung, czyli zalecenie końcowe, to której z rodzajów szkół może dalej uczeszczać.

Mozliwe profile klasa 4-10
Mozliwe profile klasa 4-10, Quelle: Niedersächsisches Kultusministerium

W tym wieku są możliwe nastepujące drogi dalszej edukacji:

  • Hauptschule –  szkoła główna
  • Realschule – szkoła realna
  • Gymnasium – liceum
  • Integrierte Gesamtschule (IGS) – zintegrowany zespół szkół ogólnokształcących
  • Kooperative Gesamtschule (KGS) – kooperacyjny zespół szkół ogólnokształcących

Na poziomie średnim I, tzw. Sekundarbereich I mają miejsce egzaminy ukończenia ponadpodstawowej szkoły ogólnokształcącej:

  • Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss
  • Sekundarabschluss I – Realschulabschluss
  • Erweiterter Sekundarabschluss I  – egzamin rozszerzony, uprawniający do kontynuowania nauki w szkole średniej wyższego stopnia, np. Oberschule lub w gimnazjum lub IGS/KGS (patrz  Sekundarbereich II – poziom średni II – klasy 11-12 lub 11-13 – strona w budowie!)

Uwaga: Szkoły IGS i KGS cieszą się ogromną popularnością wsród rodziców, co oznacza, że tutaj wolnych miejsc nie ma, i klasy są szybko pełne i ich listy oczekiwań. Ten napór rodziców na IGS spowodował,  że wiele innych szkół połączono np. z sąsiadującami szkołami realnymi (Realschule), a niektore  po prostu zamknięto. Najboleśniej odczuły to przede wszystkim szkoły powszechne (Hauptschule). To spowodowało z koleji paradoksalną sytuację, że wszystkie inne szkoły są również przepełnione.

Drodzy Rodzice Imgiranci – z powodu przepełnionych klas proszę sie liczyć z tym, że dziecko może być wysłane do szkoły w pobliżu. Przy wyborze szkoły decyduje w w pierwszej kolejności znajomość j. niem, wiek  i rejonizacja. Dlatego pytam Rodziców Imigrantów, zgłaszających się do mnie o pomoc o miejsce zamieszkania ze względu na dzielnicę. Jeśli dziecko nie mówi w j. niem lub bardzo słabo, powinno tereoretycznie otrzymać miejsce tzw. Sprachlernklasse. Więcej na temat klas językowych czytaj tutaj.

Integrierte Gesamtschule (IGS) w Hanowerze – lista z adresami internetowymi

Gymnazium – liceum w Hanowerze – lista z adresami internetowymi

Realschulen und Hauptschulen – w Hanowerze – lista z adresami internetowymi

Uwaga: Polskie dzieci są chętnie posyłane przez rodziców do katolickich szkół w Hanowerze, np.  Gymnasium St. Ursula-Schule (www.st-ursula-schule-hannover.de) lub Realschule Ludwig-Windthorst-Schule (luwi-hannover.de).

Linki zewnętrzne