Opublikowany w praca i formalnosci, Sozialnie

praca

Formalności związane z pracą

Zameldowanie

Aby legalnie przebywać i pracować na terenie Niemiec trzeba zameldować  się w miejscowym urzędzie meldunkowym. Na dopełnienie tych formalności mamy 7 dni w hanowerze w innych landach w przeciągu np. 2 tyg. W tym celu należy udać się do urzędu meldunkowego z dowodem osobistym, wypełnić formularz, który jest dostępny w urzędzie, lub w na stronach interentowych . Potrzebna będzie również kopia umowy najmu mieszkania. Adresy i dalsze informacje o biurach meldunkowych (Bürgerämter) znajdziecie na moim blogu w kategorii życie w hanworze  – link.

Obowiązek ten spoczywa również na pracownikach delegowanych do pracy za granicą.

Uwaga! W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, należy o tym poinformować urząd. To ważne, by podany adres zameldowania był aktualny! Tą drogą jest wysyłana cała oficjalna korespondencja.

Czytaj dalej „praca”