Opublikowany w Home

FAQ | Słownictwo

Strona w budowie – przepraszam!
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Antrag (der) –  podanie, wniosek

przyklady: Antrag auf Kindergeld (wniosek o zasiłek na dziecko), Antrag auf Wohngeld – Mietzuschuss (wniosek o dodatek mieszkaniowy), Antrag auf Arbeitslosengeld (wniosek o zasiłek dla bezrobotnych), Antrag auf Arbeitslosengeld nach Sozialgesetzbuch 2 (Alg II), tzw. Hartz IV (wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w ramach kodeksu socjalnego 2 (ALG II)), Antrag auf Kindergeld (wniosek o zasiłek na dziecko)

Aufenthaltserlaubnis (die) – pozwolenie/zezwolenie

pozwolenie/zezwolenie na pobyt w jednym z krajów strefy Schengen

Ausländerbehörde (die)- Urząd ds. Cudzoziemców

Więcej informacji na stronach miasta Hanower.

Arbeitslosengeld (das) – zasiłek dla bezrobotnych
B

Headline

Text…

C

Headline

Text…

D

Duden

Słownik języka niemieckiego wydany przez niemieckiego  filologa,  językoznawca i nauczyciel gimnazjalnego  Konrada Dudena (1829-1911). Słownik online.

E

Einbürgerung (die)

jedna z kilku form obywatelstwa: Niemcem/Niemka można zostać poprzez niemieckich przodków, lub wykazując się długoletnim legalnym pobytem tutaj i tzw. żywotnym interesem związanym z tym krajem (rodzina, dom, firma). Jakie dokumenty i dalsze informacje na serwerze miasta Hanover.

Ehrenamt (das)   – Wolontariat
F

Headline

Text…

G

Headline

Text…

H

Hartz IV

Hartz IV – pomoc społeczna i dochód gwarantowany przez państwo w formie długoterminowych zasiłków dla bezrobotnych tzw. Hartz IV. Zasiłek nosi nazwisko polityka Petera Hartza. To on opracował nowe zasady przyznawania świadczeń.  Polecam artykul na serwerze Deutsche Welle.
Hilfe beim Ausfüllen amtlicher Formulare (z. B. Jobcenter, Wohngeld, Kindergeld, AOK, Schule, etc.). – pomoc w wypełnianiu formularzy urzędowych (np. Jobcenter, AOK, Schule itd.).

Hausaufgabenhilfe (die) (też: Nachhilfestunden) – korepetycje

 

I

Headline

Text…

J

Headline

Text…

K

Kindergeld (das)

Zasiłek na dziecko. Wniosek o wydanie zasiłku sklada sie w Familienkasse Hannover, Brühlstraße 4 0169 Hannover. Więcej informacji na stronach miasta Hanower.

Uwaga: Jeśli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych II („Hartz IV”), zasiłek na dziecko jest zazwyczaj traktowany jako dochód.

Kinderzuschlag (der) – dodatek dla dzieci.

L

Headline

Text…

M

Headline

Text…

N

Headline

Text…

O

Headline

Text…

P

Headline

Text…

Q

Headline

Text…

R

Headline

Text…

S

Headline

Text…

T

Headline

Text…

U

Headline

Text…

V

Headline

Text…

W

Headline

Text…

X

Headline

Text…

Y

Yogalehrer/in  (der/die)

nauczyciel/ka yogi

Z

Zusammenarbeit (die)

współpraca

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z