Opublikowany w Edukacja, Nauka j. niemieckiego | BAMF, życie w Hanowerze

Kursy j. niemieckiego a BAMF?

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2019

„Jednej drogi bowiem – nie ma!”  – Fryderyk Wilhelm Nietzsche (1844–1900)

Kilka wskazówek i informacji dla osób poszukujących kursu j. niemieckiego w Hanowerze, tzw. Kurs integracyjny dla imigrantów (de: Sprach- und Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten).
Na początek- co to jest BAMF? Federalne Biuro ds Migracji i Uchodźców,  w skrócie BAMF.

Quelle: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/Lernen-Sie-Deutsch/lernen-sie-deutsch.html
Quelle: www.bamf.de– tutaj j. pol pdf Polnisch (pdf, 202 KB)

Na stronach internetowych Federalnego Biura ds Migracji i Uchodźców (BAMF) znajdziesz aktualne informacje w języku niemieckim, lub w pliku pdf w j. polskim.

  • Kurs integracyjny – co to takiego?
  • Czego uczy kurs językowy?
  • Późniejsi przesiedleńcy i kurs integracyjny
  • Kto może uczestniczyć w kursie?

Kurs integracyjny to oferta dla wszystkich imigrantów, którzy mieszkają na stałe w Niemczech i dość słabo znają język niemiecki lub nie znają go wcale. Kurs integracyjny składa się z 660 godzin lekcyjnych podzielonych na pakiety, tzw. moduły oraz kursu orientacyjnego (45 godzin).  Szczegółowe odp na pytania:

Kto może uczestniczyć w kursie?
Aktualne informacje na stronie BAMF.

Uwaga: Osoba, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych o nazwie Arbeitslosengeld II i która z powodu swojej słabej znajomości języka nie może znaleźć pracy, może zostać zobligowana do uczestnictwa w kursie integracyjnym. Osoba, ta może starać się o zwrot kosztów podróży tzw. Fahrtkostenzuschuss oder Fahrtkostenerstattung.

Ile kosztuje uczestnictwo w kursie integracyjnym?

Do każdej lekcji kursu integracyjnego trzeba zapłacić w tej chwili 1,95 Euro  (tzw. Kostenbeitrag, czyli własny udział w kosztach). Czyli np. kurs integracyjny z 660 lekcji  kosztuje 1,287 Euro.
Przed 1 lipca 2012 r. opłata wynosiła 1,00 Euro. Resztę opłaca Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców.  Wiecej informacji na stronach BAMF – proszę również o przeczytanie pliku pdf BAMF w j. polskim!

Gdzie odbywają się kursy integracyjne w Hanowerze?

Wykaz zatwierdzonych miejsc w mieście Hanower kursów integracyjnych –  plik pdf  ( skrót klawiszowy STRG + F – znajduje fragment tekstu – proponuje szukać w pliku fragmentu textu hannover).

Jaki formularz jest mi potrzebny,  jako obywatel EU?

Po wybraniu miejsca na  kurs integracyjny,  należy wypełnić  formularz o dopuszczenie do kursu integracyjnego tzw.  Antrag auf Zulassung zu einem Integrationskurs.  Aktualne informacje na stronach BAMF.  Ulotka na ten temat jest przetłumaczona w  j. pol- na stronie BAMF Merkblatt zum Antrag auf Zulassung.  Tutaj szukać pliku pdf o nazwie Polnisch (pdf, 216 KB)
Formularz o dopuszczenie do kursu integracyjnego  wypełnia Z reguły institucja wybranego miejsca na kurs integracyjny, oczywiście wspólnie z osobą ubiegającą się o miejsce na kursie integracyjnym.

Jak znaleść informacje, adres i numer telefonu do miejsc oferujących  kursy integracyjne?

Za pomocą systemu informacji WebGIS można szukać informacji na temat kursów integracyjnych  w Twojej okolicy. System informacji wyświetla np. adres i numer telefonu (strona w języku niemieckim i  angielskim).

Auskunftssystems WebGIS
Quelle: WebGIS Auskunftssystems des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge